شماره حساب

شماره حساب : ۰۱۱۱۴۶۸۷۱۸۰۰۱
شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۴۰۰۷۰۲۵۰۳
شماره شبا : IR37 0170 0000 0011 1468 7180 01
نام بانک: ملی
حساب به نام “علیرضا نیکومرام” می باشد
———————————————————————————————————————-
* لطفا بعد از واریزی عکس فیش و آدرس گیرنده را به شماره ۰۹۱۲۹۶۳۶۰۴۰ از طریق واتس اپ یا تلگرام ارسال فرمایید
———————————————————————————————————————-
همچنین می توانید با وارد شدن به فرم زرین پال زیر به حساب “علیرضا نیکومرام” واریزی داشته باشید:
https://zarinp.al/atighshop.com