x
               

پرداخت کارت به کارت

بانک صادرات

شماره کارت

6037-6916-4327-5019

بانک سپه

شماره کارت

5892-1010-1636-3927

بانک ملت

شماره کارت

6104-3378-5838-5394

بانک ملی

شماره کارت

6037-9972-2776-2334

شماره کارت بانک ملی به نام " علیرضا نیکومرام" میباشد
کارت های ملت ، سپه و صادرات به نام " محمدرضا نیکومرام " میباشد
X